היי הגיפ

יוסי הלפמן מטייל בארץ ישראלblankblankblankblankblankblankblankblankblank